Uppehåll i vår HIO-tävling i april!

Toptracer har tagit bort vårt HIO-hål och gjort om Closest to pin så att det är 9 olika hål att välja på. De kommer med en lösning med leaderboard i veckan och då kan vi fortsätta vår HIO-tävling med ett av de 9 hålen. Troligen Ullnas hål 3.