Våra instruktörer


TONY GUELLI

Som PGA utbildad instruktör och klubbmakare har jag stora kunskaper om svingen. Jag inser hur viktigt samspelet mellan sving och utrustning är och hur dom påverkar varandra. Jag vågar påstå att jag vet vad som krävs för att göra din golf bättre.

Min svingfilosofi bygger på enkelhet och förståelse, att göra det enkla är oftast det svåra. Vi krånglar till det i onödan och enkelhet är vad min utbildning bygger på. Vi är alla olika med olika fysiska förutsättningar och därför ska vi träna olika.

Förutsättningar till bättre golf bygger på en gemensam förståelse för vad vi ska utföra. Några påverkningsgrunder är; Hur och vad sätter fart på klubban? vilka ”motorer” har vi att tillgå? orsak och verkan, hur påverkas och hur påverkar vi bollflykten?

Välkommen till bättre golf!

Kontakt & Boka lektioner

Telefon: 08-926 926 
www.golfperformance.se 

 


INGELA TISÉN

Min tränarfilosofi utgår från att ingen elev eller sving är den andra lik och att det är avgörande för resultatet att jag kan anpassa mig till var och varje person. Du som elev är i centrum och vår gemensamma handlingsplan baseras på dina egna individuella mål och förutsättningar. För att kunna förmedla min kunskap som golftränare lägger jag stor vikt på just hur jag lär ut. Det är viktigt att mina elever förstår orsak och verkan. Det är min övertygelse att det då blir betydligt lättare att hjälpa sig själv som spelare men även ta till sig mina råd.

Kontakt & Boka lektioner

Mail: ingela.tisen@pgasweden.com
Telefon: 0708-58 42 55
Hemsida: www.ingelatisen.se


FREDRICK ANDRÉASON GOLFINSPIRATÖR OCH PGA GOLF PROFESSIONAL

Fredrick Andréason Golfinspiratör och PGA Golf Professional. Fredrick har spelat golf i över 20 år. Han började som tränare för 10 år sedan och har arbetat på olika golfklubbar och utbildat sig bl.a. via PGA. Fredrick arrangerar även golfresor till Spanien och Portugal. Fredrick genomför nybörjarkurserna på Kista Golfcenter

Kontakt & Boka lektioner

E-post: fredrick.a@pgasweden.com
Telefon: 073 993 55 63


KLAS SJÖGREN

PGA CLUB PROFESSIONAL

Klas har spelat golf i över 30 år och jobbat som tränare i 17 år. Erfarenheter från David Leadbetter academy som är i framkant i världen när det gäller golf instruktion. Klas ger privatlektioner på Kista Golf.

Kontakt & Boka lektioner

Telefon: 0708-584646
www.klasgolfacademy.se