NYA BOLLAR PÅ RANGEN

Nu har vi bytt ut alla bollar mot nya fina med härlig känsla. De är lite reducerade så att färre bollar går över nät men har en kompensation i Toptracer så att dina längder och spel fortfarande är som på banan.